วัดตำหนัก

ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และศิลปโบราณอันงดงามคือมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่วัดตำหนัก เดิมชื่อว่าวัดขอม วัดใหม่ หรือที่พวกมอญเรียกวัดนี้ว่าแพ พะ แต๊ะ เป็นคำภาษามอญ ซึ่งแปลว่า “วัดพระพุทธบาท” ทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างแม้แต่บานเดียว มีเพียงประตูทางเข้าง 1 บาน พระประธานศิลาแดงในพระอุโบสถ กุฏิแบบเก่า เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดกลางสององค์หน้าโบสถ์สมัยอยุธยา

โบสถ์ทรงเรือสำเภา มีเสมาคู่ทำด้วยหินทรายแดงและกุฏิมีซุ้มหน้าต่างเรือนแก้ว เป็นต้น โดยผู้ริเริ่มสร้างวัดนี้คือพวกมอญที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะในสมัยรัชกาลที่ 2 เพื่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอันมั่นคงและได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการประกอบพิธีและบำเพ็ญกุศลที่ยังคงดำเนินมาถึงปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand