วัดท่าตอน

วัดท่าตอนเป็นวัดประจำอำเภอแม่อายที่มีวิวทิวทัศน์งดงามเพราะตั้งอยู่บนไหล่เขา ที่สามารถมองเห็นวิวอำเภอแม่อาย และทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังที่งดงาม ภายในวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุท่าตอน ซึ่งไม่ทราบที่มาแน่ชัด เพียงแต่พออนุมานได้ว่าเมื่อคราวที่ครูบาศรีวิชัยได้ขึ้นมาบูรณะพระธาตุสบฝาง ท่านได้มาถึงท่าตอนแล้วบอกชาวบ้านให้ขึ้นไปหาพระธาตุบนเขา ชาวบ้านได้พากันถางป่าเพื่อค้นหา และพบเจอพระธาตุเก่าแก่อยู่ในพุ่มไม้ จึงนิมนต์ท่านบูรณะ แต่ท่านไม่รับ และบอกให้นิมนต์ครูบาแก้วกาวิชัยมาบูรณะ แทนเพราะเป็นของคู่บารมีท่าน ซึ่งชาวบ้านก็ได้นิมนต์ครูบาแก้วมาบูรณะและสร้างวัดขึ้น โดยสิ่งที่น่าสนใจของวัดท่าตอนแห่งนี้ อยู่ภายในศาลาการเปรียญที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนและศิลปะสมัยพ่อขุนเม็งรายซึ่งอัญเชิญมาจากวัดพระธาตุสบฝาง โดยมีพระพุทธรูปยืน 3 องค์ ที่ฐานมีอักษรโบราณจารึกให้ค้นคว้า และพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย 5 องค์ มีพระนาคปรก เป็นพระก่อด้วยอิฐปูน หน้าตักกว้างกว่า 7 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530 ใต้ฐานศาลาการเปรียญยังเป็นห้องโถงอันเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานภาวนา มีพระพุทธรูปอิ่มตลอดกาล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (วัดปากน้ำ) โดย เป็นพระหล่อสัมฤทธิ์ สูง 9 เมตร ประทับยืนเด่นสง่าให้ผู้เลื่อมใสได้กราบไหว้สักการะ

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
/ขอบคุณ ททท