วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรืองสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2402 โดยเกิดจากรวมวัดโบสถ์มณีราษฎร์และวัดศรีบุญเรือง เข้าด้วยกันในปี พ.ศ.2497 โดยสิ่งที่น่าชมภายในวัด ได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่เขียนขึ้นบนไม้กระดานข้างละแปดภาพ บนผนังปูนข้างพระประธานสองภาพ และด้านหลังพระประธานหนึ่งภาพ ทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

เจดีย์ทรงมอญที่มีความแปลกประหลาด เพราะมีวิหารแบบไทยอยู่เคียงกัน และภายในวิหารหลังนี้เป็นที่ประดิษบานหลวงพ่อพุทธมนต์ พระพุทธรูปเนื้อสำริดโดยสมัยสุโขทัยที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก คาดว่าสร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand