อาคารท้องฟ้าจำลอง

ดาราศาสตร์เชื่อมโยงแนบแน่นกับกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สองกษัตริย์นักดาราศาสตร์ของไทย อาคารท้องฟ้าจำลอง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นท้องฟ้าจำลองแห่งที่สองของประเทศไทย

แนวคิดการจัดตั้งท้องฟ้าจำลองมาจากการที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์แห่งพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระทัยวิชาดาราศาสตร์มาก จึงโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้น และต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ก็มีการบูรณะหอดูดาวเก่าสมัอยุธยา เพื่อใช้ในกิจกรรมการทอดพระเนตรดาวส่วนพระองค์ จึงนับว่าอยุธยาเป็นแหล่งศึกษาดาราศาสตร์ไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบมา อาคารท้องฟ้าจำลอง อยุธยา มีการฉายดาว ถ่ายทอดเรื่องราวของระบบสุริยะ กลุ่มดาว นิทานดาว การดูดาวเบื้องต้น และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สามารถรองรับคณะได้ 50 คน สำหรับผู้ต้องการเข้าชมสามารถทำหนังสือเพื่อขออนุญาตและนัดหมายล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand